Privacyverklaring Usaha Tilburg

Inleiding
In deze privacyverklaring van Usaha Boksen lees je alles over het doel waarvoor we jouw persoonsgegevens opslaan en de manier waarop we deze gegevens verzamelen, opslaan en verwerken. We beschrijven ook de manier waarop je jouw toestemming voor tot het gebruik van jouw privacy gevoelige gegevens kunt intrekken. In verband met eventuele toekomstige (wets)wijzigingen adviseren we je regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen.

Over Usaha Tilburg
Usaha Boksen is specifiek opgericht voor recreanten. Een sportbedrijf gericht op het aanbieden van diverse sportprogramma’s voor jong en oud op basis van boksen.

Doel gegevens
Usaha Boksen bewaard jouw gegevens voor twee doelen:

Voor de Ledenadministratie van Usaha.
Hierbij kan je denken aan het verzamelen van (financiële) informatie over jouw lidmaatschap, het versturen van een factuur en het uitvoeren van een incasso. Gegevens die we verzamelen zijn: je naam, e-mailadres, rekeningnummer, geboortedatum, telefoonnummer en adresgegevens.

Informatie over Usaha Boksen.
Hierbij kan je denken aan het versturen van emailnieuwsbrieven met het delen van kennis en informatie over openingstijden en tarieven. Gegevens die we verzamelen zijn: je naam, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer en adresgegevens.

Analytische cookies.
We monitoren via cookies bezoek van onze websites pagina’s met de tijd die mensen gebruiken om de pagina’s te lezen en de bezochte pagina’s. De gegevens worden maandelijks verwerkt t.b.v. het analyseren en optimaliseren van onze website. Deze gegevens zijn anoniem en niet privacy gevoelig. Alle gegevens worden alleen verwerkt als je online toestemming geeft door het accepteren van cookies. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Ontvangers
De gegevens die Usaha Boksen ontvangt en verwerkt worden in een beveiligde omgeving(en) opgeslagen. Ons emailaccount wordt gehost bij Hostnet. De website en back-ups van de website worden gehost bij

Duur van de opslag
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren zoals gegevens m.b.t. incasso’s, facturen en andere fiscale zaken.
Op het moment dat je contact opneemt via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, en e-mailadres, telefoonnummer etc. opgeslagen. Jij kunt je op elk gewenst moment ‘afmelden’ via de website, ga naar Contact.
De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet privacygevoelig. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Jouw rechten
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Usaha vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door ons. Wil je je lidmaatschap bij Usaha opzeggen en niet langer als klant ingeschreven staan, dan halen wij je uit alle systemen, en wissen we jouw gegevens.

Onze plichten
Wij verwerken jouw persoonsgegevens op grond van een informatief en commercieel belang. De gegevens die nodig zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om eventeel informatie te kunnen versturen. Als deze benodigde gegevens niet worden aangeleverd, kunnen wij de betreffende dienst(en) niet aanbieden.
Jouw gegevens zullen nooit verkocht /verhandeld worden aan derden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met ons met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van specifieke informatie of een dienst), dan zal vooraf eerst jouw expliciete toestemming voor worden gevraagd.
Wij behouden ons het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer wij dit gerechtvaardigd achten om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van ons te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy te respecteren.

PRIVACYVERKLARING KONINGSPLEIN 318, 5038WK TILBURG, WWW.USAHABOKSEN.NL KVK NR. 76193616